پاورپوینت تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم دبستان .

پاورپوینت در مورد مطالعات اجتماعی سوم دبستان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۷۹         جلد کتاب همان طور که می بینیم جلد کتاب متناسب با نام آن است که در یک طرف زندگی و خانه هایی را نشان می دهد که در نزدیکی یکدیگرند؛ و در پایین کتاب عکس یک خانواده ی چهار نفره را نشان می دهد و در طرف دیگر عکس یک پلیس که نشان از امنیت و راهنما در اجتماع است را اشاره می کند . قطع کتاب وزیری و   دارای بعد۲۰*۱۳تا۲۰*۲۶ می باشد . فضای سفید کتاب       متاسفانه می توان گفت در این کتاب؛ استانداردی که برای فضای سفید کتاب در کتب مقاطع ابتدایی در نظر گرفته شده است رعایت نشده است . همان طور که می دانید استاندارد فضای سفید در این درس یک سوم است و این در حالی است که به فور دیده می شود که در این کتاب این استاندارد رعایت شده باشد . البته قابل ذکر است که در بخش(صفحات مربوط به کاربرگ ها) این تقسیم بندی بصورت یک دوم فضای سفید به چشم می خورد. که نمونه ای از آن را در اسلاید بعدی ملاحظه می فرمایید . …

نوشته پاورپوینت تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم دبستان . اولین بار در فایل اول پدیدار شد.

نوشته پاورپوینت تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم دبستان . اولین بار در مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی. پدیدار شد.

پاورپینت ریاضی سوم دبستان در مورد واحد اندازه گیری سطح .

پاورپینت ریاضی   سوم دبستان در مورد واحد اندازه گیری سطح فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۷         برای به دست آوردن مساحت شکل های نا مشخص می توان از مربع های واحد استفاده کرد و سطح آن ها رابه طور تقریبی بیان نمود . به عنوان مثال سطح شکل روبرو بین ……………….. واحد و …………… واحد است . …

نوشته پاورپینت ریاضی سوم دبستان در مورد واحد اندازه گیری سطح . اولین بار در فایل اول پدیدار شد.

نوشته پاورپینت ریاضی سوم دبستان در مورد واحد اندازه گیری سطح . اولین بار در مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی. پدیدار شد.

پاورپوینت فارسی سوم دبستان در مورد درس یازدهم .

پاورپوینت فارسی سوم دبستان در مورد درس یازدهم فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۰         حکایت : داستان کوتاه که از گذشته بر جای مانده و با پند و اندرز و نصیحت همراه است وهمیشه   تجربه ای از زندگی را بازگو می کند . به مثال توجه کن   گل +ستان                       گلستان                        جایی که پر از گل است بیمار+ستان                     بیمارستان                   جایی که بیماران در آنجا هستند …

نوشته پاورپوینت فارسی سوم دبستان در مورد درس یازدهم . اولین بار در فایل اول پدیدار شد.

نوشته پاورپوینت فارسی سوم دبستان در مورد درس یازدهم . اولین بار در مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی. پدیدار شد.

پاورپوینت فارسی سوم دبستان در مورد درس یازدهم .

پاورپوینت فارسی سوم دبستان در مورد درس یازدهم فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۰         حکایت : داستان کوتاه که از گذشته بر جای مانده و با پند و اندرز و نصیحت همراه است وهمیشه   تجربه ای از زندگی را بازگو می کند . به مثال توجه کن   گل +ستان                       گلستان                        جایی که پر از گل است بیمار+ستان                     بیمارستان                   جایی که بیماران در آنجا هستند …

نوشته پاورپوینت فارسی سوم دبستان در مورد درس یازدهم . اولین بار در فایل اول پدیدار شد.

نوشته پاورپوینت فارسی سوم دبستان در مورد درس یازدهم . اولین بار در مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی. پدیدار شد.

پاورپوینت فارسی سوم دبستان در مورد درس یازدهم .

پاورپوینت فارسی سوم دبستان در مورد درس یازدهم فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۰         حکایت : داستان کوتاه که از گذشته بر جای مانده و با پند و اندرز و نصیحت همراه است وهمیشه   تجربه ای از زندگی را بازگو می کند . به مثال توجه کن   گل +ستان                       گلستان                        جایی که پر از گل است بیمار+ستان                     بیمارستان                   جایی که بیماران در آنجا هستند …

نوشته پاورپوینت فارسی سوم دبستان در مورد درس یازدهم . اولین بار در فایل اول پدیدار شد.

نوشته پاورپوینت فارسی سوم دبستان در مورد درس یازدهم . اولین بار در مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی. پدیدار شد.

پاورپوینت ریاضی پنجم دبستان در مورد زاویه و نیمساز .

پاورپوینت ریاضی   پنجم دبستان در مورد زاویه و نیمساز فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۶ …

نوشته پاورپوینت ریاضی پنجم دبستان در مورد زاویه و نیمساز . اولین بار در فایل اول پدیدار شد.

نوشته پاورپوینت ریاضی پنجم دبستان در مورد زاویه و نیمساز . اولین بار در مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی. پدیدار شد.

پاورپوینت ریاضی پنجم دبستان در مورد زاویه و نیمساز .

پاورپوینت ریاضی   پنجم دبستان در مورد زاویه و نیمساز فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۶ …

نوشته پاورپوینت ریاضی پنجم دبستان در مورد زاویه و نیمساز . اولین بار در فایل اول پدیدار شد.

نوشته پاورپوینت ریاضی پنجم دبستان در مورد زاویه و نیمساز . اولین بار در مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی. پدیدار شد.

پاورپوینت ریاضی پنجم دبستان در مورد زاویه و نیمساز .

پاورپوینت ریاضی   پنجم دبستان در مورد زاویه و نیمساز فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۶ …

نوشته پاورپوینت ریاضی پنجم دبستان در مورد زاویه و نیمساز . اولین بار در فایل اول پدیدار شد.

نوشته پاورپوینت ریاضی پنجم دبستان در مورد زاویه و نیمساز . اولین بار در مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی. پدیدار شد.

پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان در مورد چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن .

پاورپوینت در مورد ریاضی   پنجم دبستان در مورد چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۶ …

نوشته پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان در مورد چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن . اولین بار در فایل اول پدیدار شد.

نوشته پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان در مورد چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن . اولین بار در مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی. پدیدار شد.

پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان در مورد چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن .

پاورپوینت در مورد ریاضی   پنجم دبستان در مورد چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۶ …

نوشته پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان در مورد چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن . اولین بار در فایل اول پدیدار شد.

نوشته پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان در مورد چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن . اولین بار در مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی. پدیدار شد.